???? Nguyện xuôi về bờ giác đến ngàn sau

Nơi phiền não, hận thù, hơn thua vắng bóng
Trí tuệ từ bi vô lượng kiếp ngời tròn
Nơi nẻo về hiện hữu trái tim con
Ánh đạo vàng Đức Thế Tôn soi chiếu

Con bao kiếp mê mờ trong bóng tối
Bước vô minh lạc lối với mộng dài
Đời hưởng thụ nào biết có chi ai
Sắc lợi danh mang hình hài tri kỷ

Thầy đã đến bên con và gõ cửa
Dứt cơn say qua bến giác ngọt lành
Áo nâu sòng là đất mẹ bao dung
Sợi tóc rơi mở một trời chí nguyện.

Lối như Lai hôm nay con tìm đến
Bởi nhân duyên ươm vạn kiếp Bồ Đề
Lời Bát Nhã đưa cõi sáng chân như
Tâm Phật Đà như Tu Di vững chãi

Tạ ơn đời hôm nay con là mới
Được tái sinh trong Phật pháp nhiệm màu
Tạ ơn Người bên con và chỉ lối
Nguyện xuôi về bờ giác đến ngàn sau…

Chén thơ đựng mộng vô thường
Ai nâng rót khẽ… Tan đường lợi danh
Nâu sòng, lìa tóc… Tái sinh
Ai vừa cúi xuống chân mình… Chợt sen…
( Lương Đình Khoa ) ????

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: