Người về nơi ấy nhớ gì tôi

Em về bỏ lại chút hồn nhiên
Độ ấy nghe ra cũng nỗi niềm
Bên hiên nắng dệt như hoa gấm
Hong thoáng hương tình vẫn vẹn nguyên.

Anh đi tìm hái lá non sen
Đem về gói lại thoáng hương quen
Để trong túi áo vài ba gói
Lỡ có xa nhau… cũng bớt thèm.

yếm trần bên hoa sen
Người về nơi ấy nhớ gì tôi…

Sáng nay dông gió rớt bên trời
Thoáng hương lỡ để gió cuốn trôi
Ngõ vắng mưa buồn giăng giăng phố
Người về nơi ấy nhớ gì tôi…
Cre: Thotinhdumuc

Ý kiến của bạn

%d bloggers like this: