Một lần trong đời còn ghé lại thăm nhau

Một lần trong đời còn được ghé thăm nhau
còn được hỏi xem chúng mình sống sao trong những ngày đầy gió
kỉ niệm mênh mông
nỗi buồn chật nhỏ
quanh quẩn còn không một chút của riêng chung…?

Bây giờ ngày đã sắp hết mùa Đông
ngồng cải rối sắp buông mùa theo gió
lũ chim non khấp khởi chờ ra tổ
đám cỏ gà sắp tỉnh một mùa mơ…

Em của bây giờ vẫn còn muốn làm thơ
và vẫn đợi chờ một điều gì không rõ
vẫn nhớ gì…hình như không biết nữa
một lần trong đời còn đợi ghé thăm nhau…

Suốt ngày tháng qua người đã ở những đâu
đã làm những gì khi mùa thay màu lá
cỏ đã phủ xanh dấu rêu buồn trên đá
biết lại bao giờ còn ghé gọi tên nhau?
(P2T)

Ý kiến của bạn

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: