Như thể chưa từng

Tiễn nhau về..
lần nào cũng thế

Trời rưng rưng,
Anh cũng rưng rưng!

Nhẽ nào bảo..
lần sau đừng đến nhé.


Và quên nhau như thể chưa từng…

Angelas K

Ý kiến của bạn

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: