Dù lúc đó mình còn chưa ở đó

Dù lúc đó mình còn chưa ở đó
Lỡ qua nhau cũng biết vậy, rồi thôi
Nhưng sẽ có một ngày ta ngẫm lại
Ồ cơ duyên sao đưa đẩy chân người…

Dù lúc đó mình còn chưa ở đó
Còn mải mê chạy đuổi những con đường
Thì đã có một người đang chờ sẵn
Để dạy mình muôn triệu cách yêu thương.

Dù lúc đó, bọn mình chưa ở đó
Mình thương nhau – trời đã tính xong rồi.
Giờ chẳng phải miệt mài tìm gặp nữa
Mà mở – lòng – ra để thấy nhau thôi.

Thiên Ngân

Ý kiến của bạn

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: