Không đề gửi mùa Đông

Dường như ai đi ngang cửa
Hay là ngọn gió mải chơi

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Chút nắng vàng Thu se nhẹ
Chiều nay –
Cũng bỏ ta rồi

Làm sao về được mùa Đông
Chiều Thu – cây cầu
Đã gãy…

Lá vàng chìm bến thời gian
Đàn cá – im lìm – không quẫy

Ừ, thôi…
Mình ra khép cửa –
Vờ như mùa Đông đang về

(Không Đề Gửi Mùa Đông- Thảo Phương)

Leave a Reply

error: Content is protected !!