Bởi yêu em

Anh chẳng muốn vội vàng nói tiếng yêu em
Sợ làm trái tim ngu ngơ mà thương tổn
Lại nghĩ suy lại đằm mình trong bao bề bộn
Lại xa anh.. lại hờn trách bao điều

Anh chẳng dám vội vàng nói tiếng thương yêu
Dẫu trái tim đã bao lần loạn nhịp
Sài gòn mưa để bao điều chẳng kịp
Đã vội vàng … hai kẻ lại chia xa.

Muốn nối dài thêm khoảng nhớ hôm qua
Muốn được gần em lâu thêm một chút
Bước đi về hai phía không nhau mà thấy lòng mình hẫng hụt
Dẫu ở nơi nao nắng vẫn vàng phai

Anh giữ cho riêng mình cả những đúng sai
Bỏ mặc hết những lần khôn để trở về khờ dại
Anh chỉ muốn được lần chúng mình bước lại.
Bởi yêu em ….
Anh hóa ngốc lâu rồi!

(Nghinh Nguyễn)

Ý kiến của bạn

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: