Chờ chồng

Ngày lấy anh, chị mười tám tuổi
Hai mươi năm cài then cửa chờ chồng
Hai mươi năm nước mắt đầm áo gối
Đêm mùa nào với chị cũng mùa Đông

Mỗi ngày nhớ, mỏi mòn đôi mắt chị
Hai mươi năm mong một lá thư về
Hai mươi năm chờ tay anh gõ cửa
Ngọn gió lùa lừa chị những canh khuya

Người vợ xưa chờ chồng hoá đá
Nước mắt rơi – núi trắng sương mù
Chị chờ anh buồn đau hơn kiếp đá
Xin chị đừng hoá đá Vọng Phu.
Tô Hoàn – 1989

Ý kiến của bạn

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: