SẼ QUÊN

đọc tin

Nhớ rất nhiều.. nhưng không nhắn nữa đâu
Tin đã soạn rồi thôi.. đành xoá hết
Đâu còn nữa thuở tình thơ thêu dệt
Nhắn để làm gì.. khi chẳng thể đổi thay.

Nhớ rất nhiều.. mắt cứ xót xa cay
Đã xa cách còn mong gì gặp gỡ
Bóng hình ai vẫn hằn trong nỗi nhớ.
Cho mùa về kỉ niệm lại trào dâng.

Nhớ rất nhiều… nhưng không muốn ân cần
Không muốn nhắn dù thật lòng rất muốn
Muốn hỏi rằng ai có buồn mỗi khi chiều buông xuống
Ai có nhớ ai hay ai đã quên rồi.

Nhớ rất nhiều… nhưng chắc sẽ quên thôi
Sẽ không nhắn cũng không chờ tin nữa
Sẽ quên hết những lời ngày xưa ai từng hứa
Quên yêu dấu nồng nàn quên cả những chua cay.

Quên cuộc tình một thuở rất nồng say.
Về thực tại lòng chênh chao quá đỗi
Quả tim nhỏ sau bão giông chắc sẽ trở nên già cỗi
… Dẫu có thế nào… cũng sẽ lãng quên thôi.
(Hà Ánh) Sài Gòn 23/12/2020

Leave a Reply

error: Content is protected !!