Giữa chúng mình..

cô đơn mình anh đối diện

Giữa chúng mình có thể là tình yêu
Cũng có thể chỉ là điều ngộ nhận,
Có thể chúng mình nợ duyên sâu đậm
Có thể rồi lại hối hận ngày sau.

Có thể chúng mình hạnh phúc bên nhau
Có thể ai bỗng làm đau ai đó,
Có thể rồi trong một chiều đầy gió
Chúng mình lặng im dứt bỏ cánh diều.

Giữa chúng mình có thể là tình yêu
Hoặc mãi chỉ là một điều khó nói,
Chúng mình đã có thể đặt tên gọi
Nếu lờ đi những câu hỏi hoài nghi.

Bởi vì chúng không thể giúp được gì.

–huyhai–

Ý kiến của bạn

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: