Anh về ở với em không?

Anh về ở với em không?
Cho dù qua tuổi má hồng, tóc xanh
Ngượng ngùng gì “chú” với “anh”
Chỉ yêu là đủ để thành núi sông…

Anh về ở với em không?
Mùa xuân chưa đến, mùa Đông còn dài
Ngày đừng thấp thỏm đợi ai
Đêm đừng mơ ước bờ vai bóng hồng…

Anh về ở với em không?
Để mình sẽ được vợ chồng bên nhau
Cần gì hẹn đến kiếp sau
Cần gì cứ phải trầu cau gánh gồng…

Anh về ở với em không?
Dù em con bế con bồng đã lâu
Dù anh cũng chẳng sang giàu
Chỉ cần hai đứa gật đầu là xong…

Anh về ở với em không?

Hà Nội, 19/1/2021
Đặng Vương Hưng


Leave a Reply

error: Content is protected !!