MẸ XIN LỖI CON

mẹ cõng con

Xin lỗi con mẹ biết con khó ngủ,
Nhưng thế này mình mới đủ cơm ăn!
Gia cảnh mình quá đỗi khó khăn,
Con không thể nằm nệm chăn ấm áp!

Xin lỗi con chịu gió lùa nắng táp,
Lưng mẹ còng sao che mát được con?
Tim mẹ đau, lòng mẹ đắng bồ hòn,
Tay mẹ mỏi, sức mẹ mòn kiệt cạn!

Ngày lại ngày khi gà vừa gáy sáng,
Mẹ đi làm đến chạng vạng chiều hôm…
Tay gạch tay bay – cúi cúi lom khom,
Lưng nhỏ bé làm giường con thơ ngủ….

Tôi đắng lòng, thơ làm sao nói đủ,
Lời tình thương, lời nhắn nhủ cho người!
Nước mắt rơi trong chua chát miệng cười,
Tôi chợt thấy cuộc đời sao buồn quá!
Pda
2/2021

Ý kiến của bạn

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: