Vẫn còn trong tim

áo dài em

Và thế là… chúng mình đã chia xa
Bao nhớ thương chẳng vỡ oà như trước
Hai chúng ta hai bước đường xuôi ngược
Lối yêu xưa chẳng còn nữa dấu giày

Và thế là… trên mỗi bước tương lai
Hai quả tim không còn chung nhịp nữa
Những con đường ngạt ngào hương hoa sữa
Sẽ không còn đôi lứa bước chung đôi

Và thế là… nồng nàn giờ đã phai phôi
Chẳng gọi tên chẳng ân cần khuya sớm
Giấu thật sâu những yêu thương nồng đượm
Gần gũi hôm nào giờ cũng đã lạ xa

Và thế là… anh là của người ta
Dẫu biết chúng ta đã trở thành xa lạ
Dẫu biết chẳng còn… mà nhói lòng khôn tả
Dẫu mạnh mẽ buông rồi từ lúc nói chia xa

Vậy mà bây giờ… còn tha thiết với người ta
Để lệ đẫm bờ mi để dạ sầu quá thể
Để đau đớn xót xa vẫn còn nhiều đến thế
Để bản thân mình yếu đuối trước người xa

Thì ra trong tim… vẫn còn hình bóng người ta

(Hà Ánh) Sài Gòn 21/3/2021 🌹

Ý kiến của bạn

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: