hoa dại

Ai đó vô tình vừa nhắc đến tên anh
Em cười bảo: “lâu lắm mình không gặp”
Họ mỉm cười.. chẳng tin rồi thắc mắc
Cớ sao lâu chẳng gặp? Khó tin à…

Chợt thấy lòng dâng một chút xót xa
Người quen cũ có chi mà lạ nhỉ
Ta với người xa cách nhau vốn dĩ
Khác chi mà nói thế… họ chẳng tin.

Cứ ngỡ tình… lâu lắm chắc đã quên
Ai ngờ được trong tim còn đau nhói
Trách chi ai… trách con tim nông nổi
Ôm mãi bóng hình khi duyên lỡ làng trôi.

Cố nhân hay yêu dấu cũ… một thời
Người hãy chọn để rồi em khắc chữ
Người từng quen hay người dưng… tuỳ ý
Người muốn viết chữ gì… hay tri kỷ… tri âm?

Tg: N.V.T

Leave a Reply