LIỆU CÓ CÒN THƯƠNG

Hãy nói thật lòng là anh có còn thương
Trái tim có còn vấn vương về em nữa
Hay có còn coi em chính là một nửa
Không thấy mỗi ngày như vết cứa vào tim.

Hãy nói với em là anh có đi tìm
Khi bỗng thấy em im lìm không lên tiếng
Có ngồi đợi mây nhìn chim trời chao liệng
Có thấy lòng mình chợt xao xuyến hay không?

Anh có còn thương còn chờ đợi nhớ mong
Quan tâm đến em như người chồng chăm vợ
Không phải lý do vì chuyến đò đã lỡ
Anh bước lên bừa sợ nhỡ chẳng sang sông.

Có còn thương em vì phận gái má hồng
Chỉ một lần yêu đã không sao quên được
Hãy nói với em anh vẫn còn mong ước
Ở cạnh bên nhau sánh bước tới khi già.

Anh muốn thế nào xin hãy nói thẳng ra…?
BLok NMH

Ý kiến của bạn

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: