Ủ ĐÔNG

Em ủ đông bằng nỗi nhớ
Bằng chút lá còn xanh
Bằng đôi vạt nắng hanh
Bằng những chiều vắng gió lang thang đi lạc
Mắt mùa lên ngơ ngác …
Đông lên men
Cay nồng.

Góc phố rêu phong
Nhuộm đông hoang hoải
Đêm mênh mang, khắc khoải
Tiếng côn trùng da diết hát ru nhau.

À ơi gió thổi qua cầu
Gió quên thương nhớ, quên câu hẹn thề
Đêm đông mòn mỏi lê thê
Chìm trong tiếng bấc, cơn mê mệt nhoài

Gió thở dài
Men Đông thơm nồng ngây dại
Mắt mùa long lanh hoang hoải
Em đốt lòng
Ủ ấm mùa đông .
Khánh ly