Giá như

Em bình yên rồi anh đã hạnh phúc chưa?
Hay nơi ấy vẫn buồn thương mùa cũ?
Nói em nghe đến bao giờ thì đủ
Một giấc bình yên như lời chúc về nhau.

Anh biết không
Thạch thảo buồn vương cả khoảng trời sau
Trăng cuối tháng bẻ cong nhành liễu rũ
Bông cải vàng thay bao lời nhắn nhủ
Nỗi nhớ vô hình giấu cả vào… trong nụ… heo may

Giá như mình đừng… tay lỡ nắm… bàn tay
Chắc gió heo may chẳng dịu dàng đến thế
Mùa vẫn trôi êm đềm như câu chuyện kể
Và gió vẫn thổi rì rào như thuở không nhau

Giá như đừng…
Giá như chẳng biết nhau
Chắc buồng cau chẳng đau ngày hé nụ
Giá như mùa thu… cứ nồng nàn vừa đủ
Mùa đông chẳng kéo về
Biết đâu chúng mình
Hai đứa…
vẫn…
bình yên.


#heomaypho