Gửi lại tháng Mười Hai

Em gửi muộn phiền lại cho Tháng Mười Hai
Gửi lại những đêm dài cùng những sớm mai không còn ai chờ đợi
Thương-nhớ-trông-mong tựa làn khói tan vào khoảng mênh mông vời vợi
Như một năm dẫu dài rồi cũng sắp trôi qua.

Em sẽ thôi nhắc về câu chuyện của chúng ta
Để cho thời gian trở thành phương thuốc nhiệm màu tẩy nhoà đi tất cả
Anh và em…
Như những kẻ lữ hành bước ngang đời nhau vội vã
Chạm khẽ một ánh nhìn…
Rồi mỗi đứa một phương.

Gặp gỡ một lần…
Rồi rẽ lối nào cũng gặp nhớ thương
Em thôi nhớ,
Mà chắc gì anh cũng đã quên đoạn đường ta từng bước
Sẽ còn rất nhiều những Tháng Mười Hai ở phía trước
Những Tháng Mười Hai không nhau…

(GỬI LẠI THÁNG MƯỜI HAI – Vân Jenny)