Có một anh bạn của tôi người nước ngoài rất thích học tiếng Việt và tìm hiểu về văn hóa VN.
Có một lần cậu ý hỏi:
– “Khi cãi nhau thì người VN thường thể hiện đặc điểm văn hóa nhận biết như thế nào?!”
Mình đã cố gắng để giải thích cho cậu ấy nhận biết những đặc điểm dễ thấy nhất, như sau:

1. Đặc điểm thứ nhất:
Khi cãi nhau người VN hay quan tâm đến sở thích của nhau nhất. Bằng chứng là họ hay hỏi người kia: “Bây giờ mày thích gì? Mày muốn gì? Mày muốn sao?”
Rất nhân văn! Đúng Ko?

2. Đặc điểm thứ hai:
Khi cãi nhau, người VN hay nhắc nhở nhau nhớ về Cha mẹ của mình. Bằng chứng là, họ sẽ hỏi đối phương: “Mày có biết Bố mày là ai ko?” Đấy! Có hiếu ko?

3. Đặc điểm thứ ba:
Khi cãi nhau, người Việt hay giúp đỡ, giáo dục nhau. Bằng chứng là, họ hay nói: “Bố mẹ mày ko dạy được mày thì để tao dạy!”

4. Đặc điểm thứ tư:
Khi cãi nhau, người Việt lại thường hay “tác động” đến phụ huynh của nhau chứ Ko tác động trực tiếp đến đối tượng. Bằng chứng là họ hay nói: “Tao đập chết Cha mày bây giờ!!!”
Đấy! Sơ sơ vài đặc điểm như vậy để dễ nhận ra văn hóa người VN cãi nhau.

Cậu Tây gật gù ra vẻ hiểu và nó bổ sung thêm:
– Còn nữa! Đặc điểm thứ 5 là: Khi cãi nhau người Việt rất muốn mẹ đổi phương có thêm em bé, bằng chứng là họ hay nói: “Đ… mẹ mày”

Mình chỉ còn biết trợn mắt…
Cre: Khuyết