Category: Đi qua mùa nhớ

Ta nhớ người, ta lần giở mùa thương
Người đã quên ta, người đi qua mùa nhớ