Category Archives: Nhân sinh cảm ngộ

Yêu có điều kiện là tình yêu của trẻ con

https://buonduyendang.net +ngoại tình

Người ngoài sẽ bảo, người phải ra khỏi nhà là anh, vì người có lỗi là anh. Nhưng chị biết, chị cũng có lỗi. Lỗi của chị là đã quá yêu anh, cho anh cơ hội tổn thương mình, tệ bạc với mình.

error: Content is protected !!