Tag: Phố

cô bé ngày xưa

Anh!

Anh!Mình đã xa nhau bao lâu?Đã đủ dài cho nỗi nhớ trong em trở nên nghẹn ứ?Chẳng thể thốt nên lời… Giữa phố đông ngườiGiữa những hạt mưa rơiEm vẫn…