Tag: Say

SAY

Uống một lần để cạn hết nhớ thươngCho vơi nửa nỗi đau trong tê táiMặc người đi chẳng hề quay đầu lạiNâng chén sầu mượn rượu lệ chẳng cay Khối…